ข้อมูลที่พัก: บ้านพักริมทุ่ง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักริมทุ่ง
  • สถานที่ : พร้าว เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : 80 หมู่ 3 บ้านโล๊ะป่าตอง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 6184 5200, 08 9554 6811
  • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย