ข้อมูลที่พัก: ดอยวิว เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ดอยวิว เชียงใหม่
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 9 ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5389 5567, 0 5389 5569, 0 5389 5573-6
  • จำนวนห้อง : 89 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : office@doiviewchiangmai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย