ข้อมูลที่พัก: สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 690 - 1,800 บาท
  • ที่อยู่ : 239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5394 2881-5
  • จำนวนห้อง : 90 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : icc@chiangmai.ac.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย