ข้อมูลที่พัก: เซ็นทารา ดวงตะวัน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เซ็นทารา ดวงตะวัน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,489 - 3,589 บาท
 • ที่อยู่ : 132 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5390 5000
 • จำนวนห้อง : 507 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : cdc@chr.co.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย