ข้อมูลที่พัก: พอร์ทิโก้ ยี่สิบเอ็ด (Portico 21)

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : พอร์ทิโก้ ยี่สิบเอ็ด (Portico 21)
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,700 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 7 ถนนคชสาร ซอย 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 8378, 0 5327 6188
  • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@portico21.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย