ข้อมูลที่พัก: ท่าตอนริเวอร์วิว รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ท่าตอนริเวอร์วิว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่อาย เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 302 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5337 3173-5, 0 5345 9289
 • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย