ข้อมูลที่พัก: บ้านกังหัน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านกังหัน
  • สถานที่ : ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 686 หมู่5 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1960 7489, 0 5385 2340
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : p_supapong@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย