ข้อมูลที่พัก: พาโกด้าอินน์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : พาโกด้าอินน์
  • สถานที่ : เมือง นครราชสีมา
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 900 บาท
  • ที่อยู่ : 49 ถนนช้างม่อยเก่า หน้าวัดชมพู ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 50300
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5323 3290
  • จำนวนห้อง : 29 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : pagodainn2003@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย