ข้อมูลที่พัก: บ้านอรพินท์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านอรพินท์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,600 - 3,800 บาท
  • ที่อยู่ : 150 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1616 4016, 08 1530 9850, 0 5324 3677
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@baanorapin.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย