ข้อมูลที่พัก: ตรีญาณรส โคโลเนียลเฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ตรีญาณรส โคโลเนียลเฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,500 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 156 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 3174, 08 1288 8778
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@triyaannaros.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย