ข้อมูลที่พัก: ห้วยแก้ว เรสสิเดนซ์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ห้วยแก้ว เรสสิเดนซ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,400 บาท
 • ที่อยู่ : 55 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5389 5775-7
 • จำนวนห้อง : 114 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@huaykaewresidence.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย