ข้อมูลที่พัก: พราวภูฟ้ารีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : พราวภูฟ้ารีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,000 - 7,000 บาท
 • ที่อยู่ : 97/5 หมู่ 1 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5387 9389, 0 5387 9286, 08 1882 1319
 • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : relax@proudphufah.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย