ข้อมูลที่พัก: สุวรรณภูมิรีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : สุวรรณภูมิรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 2,800 บาท
 • ที่อยู่ : ดอยอ่างขาง หมู่5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 0045, 08 1765 5609
 • จำนวนห้อง : 48 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย