ข้อมูลที่พัก: บ้านพักสวนป่าแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักสวนป่าแม่แจ่ม
  • สถานที่ : แม่แจ่ม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 100 หมู่ 3 ถนนฮอด-แม่แจ่ม กม.ที่ 29 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 2673, 0 5322 8068
  • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย