ข้อมูลที่พัก: วิลเลจอินน์ (สายน้ำมิ้นท์)

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : วิลเลจอินน์ (สายน้ำมิ้นท์)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 175 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5344 1074-5
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย