ข้อมูลที่พัก: บ้านสบาย

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสบาย
  • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 700 บาท
  • ที่อยู่ : 88 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 3453, 08 4174 5298
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : b-sabai@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย