ข้อมูลที่พัก: โชคธานี

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : โชคธานี
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 290 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 425 หมู่ 5 ซอยใกล้ที่ว่าการฝาง ถนนโชตนา ดำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 1252, 0 5345 1353-4, 0 2410 1748
 • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : choktanee@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย