ข้อมูลที่พัก: เรือนแพน้องแอน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เรือนแพน้องแอน
  • สถานที่ : แม่แตง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 77/1 หมู่ 5 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5385 7049, 08 1961 3369
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย