ข้อมูลที่พัก: เรือนแพเอกชัย

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เรือนแพเอกชัย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่แตง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 32/3 หมู่ 3 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1950 9420, 08 6185 8668, 08 1179 0675
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : monkong_cm@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย