ข้อมูลที่พัก: เรือนแพสายนที

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เรือนแพสายนที
  • สถานที่ : ภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : ภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5385 7377
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย