ข้อมูลที่พัก: บ้านพักทัศนาจร เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักทัศนาจร เชียงใหม่
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ 3 ถนนมหิดล(อ้อมเมือง) ซอยตำหนักเจ้าแม่กวนอิม ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 2891-2, 08 1951 3143, 08 1883 2442
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : darakorn.s@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย