ข้อมูลที่พัก: อโมรา ท่าแพ (ริดจิดส์ ท่าแพ)

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : อโมรา ท่าแพ (ริดจิดส์ ท่าแพ)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,883 - 15,000 บาท
 • ที่อยู่ : 22 ถนนชัยภูมิ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5325 1531
 • จำนวนห้อง : 204 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : reservation-cnx@amoragroup.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย