ข้อมูลที่พัก: เพชรงาม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เพชรงาม
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 950 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 33/10 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 0080-5, 0 5381 8955,
 • จำนวนห้อง : 423 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : diamondriverside@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย