ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนริเวอร์ไซด์รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนริเวอร์ไซด์รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่อาย เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,250 บาท
 • ที่อยู่ : 13 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5337 3214-5
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย