ข้อมูลที่พัก: แมนดาลาเฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : แมนดาลาเฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 850 - 1,800 บาท
  • ที่อยู่ : 71 ถนนท่าแพ ซอย 4 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 2488
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@mandalachiangmai.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย