ข้อมูลที่พัก: รุ่งอรุณ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : รุ่งอรุณ รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่ออน เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 1,700 บาท
  • ที่อยู่ : 108 หมู่ 17 ตำบลบ้านสหกรณ์ (ใกล้น้ำพุร้อน) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5393 9128, 0 5393 9138, 08 1764 2350, 08 1883 0337
  • จำนวนห้อง : 39 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : chiangmaihotspring@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย