ข้อมูลที่พัก: ปางทอง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ปางทอง
  • สถานที่ : จอมทอง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 330 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 199 หมู่ 9 ถนนเชียงใหม่-จอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5382 6605-8
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย