ข้อมูลที่พัก: เขาไกรลาศ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เขาไกรลาศ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ฮอด เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 237 หมู่ 1 ถนนฮอด-แม่สะเรียง กม.ที่ 17 ตำบลหางดง (ข้างอุทยานแห่งชาติออบหลวง) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 9285
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย