ข้อมูลที่พัก: ฮอด รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ฮอด รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ฮอด เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 239 ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5346 1070
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย