ข้อมูลที่พัก: ม้ง ฮิลล์ ไทรบ์ ลอดจ์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ม้ง ฮิลล์ ไทรบ์ ลอดจ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,500 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 111 หมู่ 4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1993 1416, 0 5321 6780, 0 2642 5497
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@hilltribelodge.com,
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย