ข้อมูลที่พัก: อุทยานล้านนารีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : อุทยานล้านนารีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,600 - 8,000 บาท
 • ที่อยู่ : 1 หมู่ 9 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5336 5222-4
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : valley@lannaresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย