ข้อมูลที่พัก: กฤษดาดอย รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : กฤษดาดอย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,500 - 15,000 บาท
 • ที่อยู่ : 90 หมู่ 4 ตำบลบ้านปง ถนนหางดง-สะเมิง กม.ที่ 14 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5336 5231-4
 • จำนวนห้อง : 22 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : reservation@krisdadoi.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย