ข้อมูลที่พัก: สันกำแพง รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สันกำแพง รีสอร์ท
  • สถานที่ : สันกำแพง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,800 บาท
  • ที่อยู่ : 108 หมู่ 10 ถนนสันกำแพง-ออนหลวย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5388 0587-8
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย