ข้อมูลที่พัก: น้ำพุร้อนสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : น้ำพุร้อนสันกำแพง
  • สถานที่ : กิ่งแม่ออน เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 1 หมู่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5303 7101, 0 5392 9077, 0 5392 9099
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : james@skp-hotsprings.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย