ข้อมูลที่พัก: ริมเขื่อน รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ริมเขื่อน รีสอร์ท
  • สถานที่ : ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 2,200 บาท
  • ที่อยู่ : ใกล้เขื่อนแม่กวง 65/5 หมู่ 8 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5386 6000, 0 5386 6002, 08 1494 9394
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย