ข้อมูลที่พัก: วังธาร รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : วังธาร รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 35/1 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5386 5655-7, 0 5310 4567-70
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย