ข้อมูลที่พัก: สะเมิง รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สะเมิง รีสอร์ท
  • สถานที่ : สะเมิง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 79 หมู่ 2 ถนนแม่ริม-สะเมิง กม.ที่ 35 ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5254 0271, 0 5348 7074-5
  • จำนวนห้อง : 27 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : samoengresort@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย