ข้อมูลที่พัก: สวนรินทร์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สวนรินทร์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 2,800 บาท
  • ที่อยู่ : 53 หมู่ 9 ถนนแม่ริม-สะเมิง กม.ที่ 10 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5329 0054, 08 1733 9055
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย