ข้อมูลที่พัก: แม่สา รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : แม่สา รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 78/1 หมู่ 1 ถนนแม่ริม-สะเมิง กม.3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5329 8095
  • จำนวนห้อง : 19 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย