ข้อมูลที่พัก: แม่ริม ลากูน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : แม่ริม ลากูน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 3,900 บาท
 • ที่อยู่ : 65/1 หมู่ 6 ถนนแม่ริม-สะเมิง (สายเก่า) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5329 7288-90, 0 2526 9857-8
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@maerimlagoon.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย