ข้อมูลที่พัก: ภูอิงฟ้า รีสอร์ท (ม่อนดอยอิงฟ้า)

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ภูอิงฟ้า รีสอร์ท (ม่อนดอยอิงฟ้า)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,000 - 12,000 บาท
 • ที่อยู่ : 24/2 กม.15 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5387 9312-3, 0 5387 9334-5, 0 2375 5490, 0 2732 5420-3
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : http://www.mountsky.com/thai/index.html
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย