ข้อมูลที่พัก: ชมดอย เฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ชมดอย เฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 13 ถนนชมดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5321 0111, 08 1883 7242
  • จำนวนห้อง : 56 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : chomdoihouse@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย