ข้อมูลที่พัก: ริมดอย รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ริมดอย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงดาว เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 46 หมู่ 4 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5337 5028-9, 08 1706 6876, 08 7192 2100
 • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : rimdoi@rimdoiresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย