ข้อมูลที่พัก: เชียงดาวอินน์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เชียงดาวอินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เชียงดาว เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 20 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 5132-4
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@chiangdaoinn.net
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย