ข้อมูลที่พัก: เปียงหลวง เกสท์เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เปียงหลวง เกสท์เฮาส์
  • สถานที่ : เวียงแหง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 44 หมู่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5347 6066
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย