ข้อมูลที่พัก: คุ้มเวียงแหง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : คุ้มเวียงแหง
  • สถานที่ : เวียงแหง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 12 หมู่ 10 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5347 7177
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย