ข้อมูลที่พัก: บ้านพักนาหา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักนาหา
  • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,500 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 1283 หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 008, 0 5345 0065
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย