ข้อมูลที่พัก: บ้านพักโครงการหลวง อ่างขาง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านพักโครงการหลวง อ่างขาง
  • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,440 บาท
  • ที่อยู่ : สถานีเกษตรหลวง ดอยอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 0107-9
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย