ข้อมูลที่พัก: เอื้องคำ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เอื้องคำ
  • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 210 - 470 บาท
  • ที่อยู่ : 227 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5345 1268
  • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย