ข้อมูลที่พัก: อ่างขาง ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : อ่างขาง ฮิลล์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ฝาง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 352/2 หมู่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 1985 0585, 0 5345 0043
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย